Vier projectzones te koop in Maaseik binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Leemhoek'

Algemeen:
- U kan een bod uitbrengen dus wees er snel bij!
- Bouwverplichting (effectief beginnen met bouwen) binnen de vijf jaar, welke begint te lopen na het verlijden van de authentieke akte.
- Loten P3A en P3B zijn gelegen in een zone voor gesloten bebouwing
- Lot P3C is gelegen in een zone voor meergezinswoningen
- De kandidaat-koper dient de wegenis op zijn kosten aan te leggen.

Voorschriften P3A (20a 47ca) en 3B (17a 23ca):
- Hoofdbestemming: wonen, minimaal 75% van de totale vloeroppervlakte op het betrokken perceel, eengezinswoningen, maximaal 2 woongelegenheden per perceel.
De volledige voorschriften kan u downloaden op onze website www.nicolejanssen.be
- Bouwvorm: gesloten bebouwing


Voorschriften P3C (72a 01ca):
- Bestemming: wonen, kantoren, diensten, vrije beroepen, gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen, handel: enkel op het gelijkvloers langs de Stationstraat, publieke ruimte, parkeervoorzieningen, private en publieke buitenruimte
- Private buitenruimte: elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken van tenminste 9m², met een bruikbare diepte van min. 2m.
- Inrichting van het perceel/onbebouwde ruimte: het onbebouwde deel van de zone dient maximaal met groen voorzien te worden.

De volledige stedenbouwkundige voorschriften kan u downloaden op onze website www.nicolejanssen.be

Perceelopp.
10 971 m²

Algemeen

Adres:Leemhoek 3-P
Maaseik
Referentie:Projectgrond Leemhoek P3A 3B 3C
Type:Grond
Perceeloppervlakte:10.971 m²
Type constructie:Traditioneel

Wettelijke gegevens

Kadastrale Oppervlakte:10.971 m²
Stedenbouwkundige vergunning :Ja
Maaseik
Leemhoek 3 P

Prijs op aanvraag


U moet akkoord gaan met het privacy beleid van deze website
* Verplicht in te vullen
Maaseik
Leemhoek 3 P

Prijs op aanvraag